1970 (17 Σεπτεμβρίου): Ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε » με σκοπό την ίδρυση νηματουργίου, υφαντουργίου, πλεκτηρίου , βαφείου και φινιριστηρίου.

1972 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1973 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1977 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1979 : Αγορά εργοστασίου Λιβαδειάς.

1979: Κατασκευή A’ Εκκοκκιστηρίου στα Φάρσαλα.

1981 : Αλλαγή επωνυμίας σε «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε»

1981 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1982 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1985 : Κατασκευή Β’ Κλωστηρίου στα Φάρσαλα.

1988 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1989 : Δημιουργία μονάδας εξευγενισμού και επεξεργασίας νημάτων στο Εργοστάσιο Λιβαδειάς.

1990 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1991 (15 Απριλίου ): Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1991 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1992 : Κατασκευή Γ’ Κλωστηρίου στα Φάρσαλα.

1993 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1994 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1995 : Απεβίωσε ο ιδρυτής Ιωάννης Αποστόλου Δοντάς που διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος από το 1970 έως το 1995 σε ηλικία 61 ετών.

1995 : Κατασκευή Δ’ Κλωστηρίου στα Φάρσαλα.

1997 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1998 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

1999 : Κατασκευή Β’ Εκκοκκιστηρίου στα Φάρσαλα.

1999 : Εκσυγχρονισμός Α’ Κλωστηρίου στα Φάρσαλα.

2000 : Αγορά Εκκοκκιστηρίου στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας.

2002 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2004 : Εκσυγχρονισμός Β’ Κλωστηρίου (Φάρσαλα).

2005 : Απεβίωσε ο Χρήστος Αποστόλου Δοντάς εκ των ιδρυτών της Εταιρίας σε ηλικία 88 ετών.

2006 : Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με την προσθήκη «παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές ή και βιομάζα».

2006 : Κατασκευή μονάδας παραγωγής open-end νημάτων.

2006 : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2007 : Εισαγωγή στις Α.Π.Ε με αίτηση για αδειοδότηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2007 : Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων Δ’ Κλωστηρίου.

2007 : Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων βαφείου νημάτων στη Λιβαδειά.

2008 : Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας «SELECTED VOLT A.E».

2009 : Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε».

2011: Ολοκλήρωση Κατασκευής και Λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 9,99Mwp στη θέση Βαμβακού του δήμου Φαρσάλων μέσω της θυγατρικής SELECTED VOLT A.E.

2012 (28 Ιουνίου) : Εισαγωγή της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών. Η εταιρεία ελέγχεται από την «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» με ποσοστό 99,98%.

2014 – 2019: Ενοικίαση Εκκοκκιστηρίου στην περιοχή των Τρικάλων.

2015 : Απεβίωσε ο Ηλίας Αποστόλου Δοντάς εκ των ιδρυτών της Εταιρίας σε ηλικία 85 ετών.

2017 : Απεβίωσε ο Μιχάλης Αποστόλου Δοντάς εκ των ιδρυτών της Εταιρίας σε ηλικία 86 ετών.

2019: Ολοκλήρωση Κατασκευής και Λειτουργία σταθμού βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στη θέση Βαμβακού του δήμου Φαρσάλων μέσω της θυγατρικής EΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.

2021: Απεβίωσε ο Χαράλαμπος Αποστόλου Δοντάς εκ των ιδρυτών της Εταιρίας σε ηλικία 94 ετών.