Με απόφαση της 3ης Ιουλίου 2008 του Δ.Σ της εταιρείας “Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ” αποφασίσθηκε η ίδρυση 100 % θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 66409/04/Β/08/135.

α)Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταικών
β)η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και συναφείς δραστηριότητες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ με την από 31.07.2009 απόφαση του ενέκρινε τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο κεφάλαιο της οποίας η μητρική συμμετείχε σε ποσοστό 100%, στην επίσης κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Μαρτίου 2020 έγινε αλλαγή της επωνυμίας σε   SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ εταιρείας 8348101000

Διοικητικό Συμβούλιο Selected Volt Μονοπρόσωπη AE

1) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2) Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3) Απόστολος Ηλ.Δοντάς Mέλος
4) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου Mέλος