Η Εταιρία ασχολείται:
• Με την εκκόκκιση σύσπορου βαμβακιού
• Με την παραγωγή νημάτων
• Με την βαφή νημάτων και εξευγενισμό αυτών

Η εκκόκκιση βαμβακιού γίνεται με επιλεγμένες ποιότητες σύσπορου τις οποίες ελέγχει πλήρως η επιχείρηση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό ποιοτικό επίπεδο παραγωγής νημάτων. Ποσοστό άνω του 70% της παραγωγής του εκκοκκιστηρίου ιδιοχρησιμοποιείται, το δε υπόλοιπο διατίθεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κατά ποσοστό που προσδιορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες τιμών στις επί μέρους αγορές.

Η παραγωγή νημάτων αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης, αφορά δε κατά 70 – 75% νήματα πεννιέ και το υπόλοιπο νήματα καρντέ.

Τα παραγόμενα νήματα είναι εκρού, χρωματιστά, μονόκλωνα, στριμμένα, και γκαζέ – μερσεριζέ, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα προϊόντων, γεγονός που προσδίδει στην Εταιρία μεγάλη ευελιξία στο marketing των προϊόντων της και στην τιμολογιακή της πολιτική. Διατίθενται στο εξωτερικό κατά ποσοστό άνω του 70%. Το υπόλοιπο διατίθεται στην εσωτερική αγορά.