Επεξεργασμένα υποπροϊόντα

1.ΕΚΚΟΚΚΙΣΕΩΣ

Α) Μόουτς- Σποράκι Εκκοκκιστηρίου
Β) Σπόρος Βάμβακος
Γ) Επεξεργασμένα Υποπροϊόντα GINA

2.ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Α) Φύρα Σκούπας Καρντέ
Β) Φύρα Στουπί
Γ) Λαναρία Β Καρντέ
Δ) Φύρα Πεννιέ