Εκκοκκισμένο βαμβάκι – Νήματα

1. ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

2. ΝΗΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ

Νήματα βαμβακερά 100% εκρού όλων των τίτλων από Ne 10/1 έως Ne 70/1, μονόκλωνα, δίκλωνα και πολύκλωνα, σε ποιότητες Πεννιέ, Καρντέ και Compact (χαμηλό Hairness),

3. ΒΑΜΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ

• Βαμβακερά 100%,  μονόκλωνα και πολύκλωνα