Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα Site Map Downloads Site Map Site Map Επικοινωνία Συνδέσεις Αναζήτηση Αναζήτηση
Παρουσίαση Εταιρίας Προϊόντα Νέα/Ανακοινώσεις Ενημέρωση Επενδυτών Δομή Ομίλου Επικοινωνία
EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Μετοχική Σύνθεση
Οικονομικά Μεγέθη
Κλεισίματα Μετοχής
Ιστορικό Γράφημα
Ιστορικός Πίνακας Τιμών
Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχοι
Prima Συμμετοχές ΑΕΒΕ ............... 41,78%
Δοντάς Γεώργιος του Μιχαήλ ........ 07,22%
Δοντά Φωτεινή του Μιχαήλ ........... 07,22%
Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη ..... 05,53%
Δοντά Φωτεινή του Ιωάννη .......... 05,59%
Λοιποί Επενδυτές(κάτω του 5%) ... 32,66%

Μετοχικό Κεφάλαιο
€15.620.188,80

Μετοχές
52.067.296 ον. αξίας 0,30€

Τελ.Ενημέρωση:30/06/2014


Γραφεία εργοστασίου Λιβαδειάς


© 2008 EΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ Created & Hosted by Forthnet eBusiness Services